9-11.11. Yonex Slovak Junior 2007, Sabinov

Autor: s <badmnejdek(at)seznam.cz>, Téma: Slovensko, Vydáno dne: 06. 11. 2007

MIX: pátek v 9.30h
Andriy Dmytryshyn - Maryna Kryzhanovska (UKR) vs. Ivan Masarik - Marcela Nesvedova (SVK/CZE) 2:0 (21:10,21:11)
DD: pátek v 13.00h
Yuliya Kazarinova (UKR) vs. Marcela Nesvedova (CZE) 2:0 (21:17,21:16)
ČD: pátek v 18.30h
Ivana Kubikova - Veronika Kralova (SVK) vs. Marcela Nesvedova - Petra Pilarova (CZE) 2:1 (21:10,20:22,21:17)

MMJ Slovenska.