3.12. II.Vánoční turnaj čtyřher neregistrovaných, Ostrov

6.místo páru Pepa Špulák a Hanka Šlehubrová.

1.místo páru H.Šlehubrová a V.Kutáková (So Doubravka).

7.místo páru Špulák/Žemlička (K.Vary).