Sportovní den Raiffeisen Stav.spořitelny, Praha.

Matěj Cingroš vybojoval 1.místo.

Matěj s „plackou“.

…s komentátorem V.Bernatským.