26.7. …ve WITTE – Automotive.

…jednáme o smlouvě 2022.

(30 let vzájemné spolupráce, 1992 – 2022).

Tomáš Michal jednatel/ředitel hlavního partnera oddílu s naším manažérem.